Ego sum qui sum

Posts tagged “zodiac

Puterea stelelor – intelepciunea universului

news_img_20_41Cele mai vechi texte care ne sunt ac cesibile mărturisesc interesul pe care strămoşii noştri l-au acordat tim pului, ciclurilor care-i dau ritmul şi locului pe care omul îl ocupă în cos­mos.  In toate  tradiţiile, omul este perceput ca un inter mediar între cer şi pământ. Axioma fundamentală este întotdeauna ana logia între om şi univers. Peste tot, găsim grupări coerente de arheti puri care dau posibili tatea de „a cunoaşte” sau de a caracteriza  elementele  acestui cosmos.În Occident, astrologia, aşa cum o cunoaştem noi, îşi are rădăcinile în lu mea antică, egipteană apoi greacă. Ptolemeu, dar şi Plotin, au mar cat în mod durabil practicile astrologice care vor urma. (mai mult…)