Ego sum qui sum

Posts tagged “lilith

Lilith – Prima Eva

Conform legendei Cabala, Dumnezeu ar fi creat pe Adam şi pe Lilith din ţărână („Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut dupa chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut” – Genesa 1:27). Se observă ca Eva ar fi venit dupa plecarea lui Lilith, aceasta fiind creata din coasta lui Adam („Şi omul a zis: <<Iată in sfârsit aceea care este os din oasele mele si carne din carnea mea! Ea se va numi -femeie-, pentrucă a fost luată din om.>>” – Genesa 2:23). Se intelege foarte usor din Geneză că înainte de Eva a fost Lilith. Deoarece Eva este prezenţa substanţială (mai mult…)