Ego sum qui sum

Posts tagged “alfa si omega

Alfa si Omega – Dictionar Simboluri

alfa si omegaAlfa și Omega (variante: „Alpha și Omega”, „Α și Ω”, „A și O”) sunt prima și ultima literă din alfabetul grecesc clasic (ionic). După vechi credințe aceste două litere reprezintă cheia Universului. Sunt folosite și ca simbol pentru totalitate, dumnezeu și în special pentru Christos, primul și ultimul.
Apocalipsa 1 (8): “Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine.”
Apocalipsa 21 (6): “Apoi a zis: S’a isprăvit ! Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții.”
Apocalipsa 22 (13): “Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul.”